AGB

Általános Kereskedelmi Feltételek

I. Alapvető rendelkezések

  1. A www.teherbeesni-cyclotest.hu  honlap és aloldalának üzemeltetője a CEYX s.r.o. társaság, melynek székhelye Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 46 057 978, bejegyezve a Trnava-i Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sro, betétszám: 27067=T (a továbbiakban „Üzemeltető”).

 

Kapcsolattartás:

E-mail: info@cyclotest.hu

Telefon: +421 917 879 223

Munkaidő: hétfő – péntek 09.:00 – 17:00

Levelezési cím: Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda

Nem készpénzes befizetésekre szolgáló számla száma: 0193821322/0900

1. A Vevő és Üzemeltető között megkötött szerződés összhangban van a Szlovák Köztársaság jogrendjével. Abban az esetben, ha a szerződő fél Fogyasztó, a Tt. 250/2007 sz., a fogyasztóvédelemről szóló törvény későbbi előírások szerinti megfelelő rendelkezései, a Tt. 108/2000 sz., a házaló és csomagküldéses rendszerű árusítással kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló törvény későbbi előírások szerinti rendelkezései valamint a Tt. 40/1964 Polgári Törvénykönyv későbbi előírások szerinti rendelkezései irányadók.

 2. Üzemeltető nyilvánosságra hozza azon áruk listáját, amelyeket  Fogyasztóknak kínál, és lehetővé teszi a Fogyasztóknak, hogy mailben, faxon vagy telefonon rendeljenek árut. Üzemeltető a honlapján egészségügyi-műszaki termékeket kínál a természetes családtervezés támogatására.

 

II. Tájékoztatás az áruról és az árakról

 A www.teherbeesni-cyclotest.hu katalógusban feltüntetett minden árutájékoztatás nyilvánosan hozzáférhető forrásokból és a gyártó hivatalos honlapjáról származik. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a www.teherbeesni-cyclotest.hu katalógusában feltüntetett árutájékoztatók módosítására, éspedig előzetes figyelmeztetés nélkül. Az egyes árucikkek mellett feltüntetett képek csak illusztratív jellegűek lehetnek.

Minden árucikk ára a megfelelő jogi előírások értelmében van feltüntetve. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az árucikk www.teherbeesni-cyclotest.hu oldalon feltüntetett árát módosítsa és minden termék megrendelése esetén, amennyiben kiderül, hogy az adott árat hibásan tüntették fel. Üzemeltető köteles erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni Fogyasztót. Üzemeltető köteles a megrendelés visszaigazolása előtt kikérni Fogyasztó beleegyezését az aktuális árlista szerinti ár módosításához.

 

II. Árurendelés

 Árurendelés mailben: info@cyclotest.hu. A mail szövegében tüntesse fel a termék megnevezését, a megrendelő nevét és a kézbesítési címet, a kézbesítés módját és egy telefonszámot, ahol a megrendelő elérhető.

Telefonos megrendelés a 00421 917 879 223 telefonszámon: a telefonkezelőnek diktálja le az Ön által kívánt termékeket, a címet, a kézbesítés módját és a telefonszámot, ahol elérhetjük Önt.

 Áruvásárlásra természetes személyek és jogi személyek jogosultak, tekintet nélkül azok jogi formájára.

 Fogyasztó a megrendelés elküldésével kifejezi, hogy következetesen átolvasta az Általános Kereskedelmi Feltételeket, azok tartalmát teljes terjedelmükben megértette, azokat egyedül irányadóként ismeri el az Üzemeltetővel létesülő jogviszonyra nézve.

 A megrendelés elküldésének nem feltétele Fogyasztó regisztrálása Üzemeltető adatbázisában, a jelen Általános Kereskedelmi Feltételek tartalmával és személyes adatainak a Tt. 428/2002 sz., a személyes adatok védelméről szóló törvény későbbi előírások szerinti megfogalmazása szerinti feldolgozásával való egyetértés viszont igen.

 Üzemeltető egy igazoló mail elküldésével visszaigazolja a megrendelést. Ez a megrendelési visszaigazolás nem jelenti az adásvételi szerződésre vonatkozó javaslat elfogadását Üzemeltető részéről, célja viszont, hogy Fogyasztót tájékoztassa arról a tényről, hogy a megrendelést kézbesítették Üzemeltető rendszerébe.

 

IV. Fizetési feltételek

 Fogyasztónak lehetősége van választani a következő fizetési módok közül:

a)      Utánvét,

b)      Előzetes kifizetés Üzemeltető bankszámlájára

 

Utánvéttel történő fizetés esetén Fogyasztónak az árucikk ára mellett postaköltséget és csomagolási költséget is felszámolunk:

Postaköltség és csomagolási költség Szlovákia területén:

 

Utánvét

Banki átutalás

Slovenská pošta a.s.

3,99 euro

2,99 euro

DPD futár

10,00 euro

7,50 euro

 

Postaköltség és csomagköltség külföldre:

 

Slovenská pošta-Utánvét

DPD futár

Magyarország

15,00 euro

15,00 euro

Csehország

10,00 euro

15,00 euro

 

Banki átutalás esetén Üzemeltető alább feltüntetett számlájára Fogyasztó köteles azonnal elvégezni az átutalást, amint a megrendelést Üzemeltető visszaigazolta, legkésőbb azonban 5 naptári napon belül. A megvásárolt árut csak az árucikk árának kifizetése után szállítjuk ki. Az árucikk árának kifizetése alatt az árucikk teljes árának Üzemeltető számlájára való jóváírása értendő a postaköltséggel és csomagolási költséggel együtt.

Abban az esetben, ha a megfizetést a megrendelés visszaigazolásától számított 5 naptári napon belül nem írják jóvá Üzemeltető számlájára, Üzemeltetőnek joga van a szóban forgó megrendelés sztornózására.

 

Banki összeköttetés:

A számla tulajdonosa: CEYX s.r.o.

Számlaszám: 0193821322

A bank kódja: 0900

 

Nemzetközi banki összeköttetés

IBAN: SK920900000000193821322

BIC: GIBASKBX

 

V. Az áruszállítás feltételei

 Üzemeltető vállalja, hogy az árut a minden termék mellett feltüntetett terminusban (a megrendelés visszaigazolásától számított 1 – 3 naptári nap) elküldi Fogyasztó részére. A megrendelés napja nem számit bele az elküldési terminusba. A szállítási határidő bármely, akár Üzemeltető, akár harmadik személy által előidézett okból való meghosszabbítása esetén Üzemeltető vállalja, hogy Fogyasztót mailen keresztül időben értesíti az elküldés terminusáról. Abban az esetben, ha Fogyasztó nem ért egyet az áru későbbi szállításával, amelyről őt az előző mondat értelmében értesítették, joga van a megrendelés visszavonásához azzal a feltétellel, hogy betartja az 5. cikk  (3) bekezdésében feltüntetett eljárást.

Az áruszállításra a Slovenská pošta a.s., a DPD közvetítésével vagy esetlegesen más, előre megállapodott módon kerül sor.

Abban az esetben, ha Fogyasztó indokolatlanul elutasítja az utánvéttel rendesen leszállított áru átvételét vagy kifizetését, vállalja, hogy megfizeti Üzemeltető bizonyíthatóan szállításra fordított költségeit.

 A leszállított áru a CEYX s.r.o. társaság tulajdonában marad mindaddig, amíg azt Fogyasztó teljes egészében meg nem fizeti.

 A CEYX s.r.o. vállalja a következők leszállítását:

A megrendelt árufajtát és mennyiséget azon a vásárlási áron és azokkal a fizetési feltételekkel, amelyek a megrendelés elküldésének napján érvényesek, a nyilvánvaló tévedéseken és az árucikk árának jelentős módosulásán kívül.

Olyan árut, amely megfelelően be van csomagolva, hogy ne sérüljön meg a szállítás során.

           Nem felelünk a következőkért:

  1. A posta vagy más futár hibájából bekövetkezett késedelmes áruszállításért
  2. A helytelenül megadott átvételi cím miatt bekövetkezett késedelmes áruszállításért
  3. A küldemény posta vagy más futár által okozott károsodásáért
  4. Vevő áruválasztásáért. Ha Vevő a küldemény átvétele után megállapítja, hogy az áru nem felel meg az elképzeléseinek, az ilyen árut nem tekinthetjük jogos reklamációnak.

 

Vevő vállalja, hogy:

             1. a megrendelt árut átveszi, ellenőrzi a csomagolás érintetlenségét és bármely hiba

                 esetén azokat haladéktalanul jelenti mailben, telefonon vagy faxon Üzemeltetőnek.

  2.Megfizeti az áru vételárát a megrendelés elküldésének napján érvényes összegben,       a megrendelés napján érvényes fizetési feltételek mellett.

 

VI. A szerződéstől való visszalépés

 Fogyasztónak a Tt. 108/200 sz., a házaló és csomagküldéses rendszerű árusítással kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló törvény későbbi előírások szerinti rendelkezései értelmében joga van indoklás nélkül visszalépni a szerződéstől az áru átvételétől számított hét munkanapon belül. Fogyasztó szerződéstől való visszalépésével a szerződés a kezdetektől megszűnik. Eladó köteles:

a)      Visszavenni az árut,

b)      Fogyasztónak a szerződéstől való visszalépés után legkésőbb 15 nappal visszaadni az áruért kifizetett árat azokkal a költségekkel együtt, amelyeket Fogyasztó az áru megrendelésével kapcsolatban kifizetett.

Az áru visszaadásával kapcsolatos költségeket Fogyasztó viseli abban az esetben, ha a termék teljes mértékben megfelelt a minőségi követelményeknek és nem volt hibás.

 Az áru jellegére való tekintettel (egészségügyi termékek a természetes családtervezés támogatására) a szerződéstől visszalépő Fogyasztó köteles az árut Üzemeltetőnek láthatóan nem kicsomagolva, használatlanul, hiánytalanul, sértetlenül minden tartozékával, a használati utasítással, a vásárlást igazoló okmánnyal, a garancialevéllel stb. együtt visszaadni. Ellenkező esetben Üzemeltető nem köteles visszavenni az árut és visszaadni Fogyasztónak az áruért kifizetett árat.

 Fogyasztó az áru kézbesítésétől számított 7 munkanapon belül érvényesítheti a szerződéstől való visszalépésre vonatkozó jogát, faxon vagy elektronikus úton, az info@cylotest.hu címen. Üzemeltető nem ismeri el a szerződéstől való visszalépés jogát telefonon keresztül.

Az árut nem lehet utánvéttel visszaküldeni, bármely így visszaküldött árut Üzemeltető nem fog akceptálni. Fogyasztó köteles az árut ajánlva, a szállítása során az áru rendes védelmét biztosító csomagolásban visszaküldeni Üzemeltetőnek, éspedig a következő címre: CEYX s.r.o., Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda, Szlovákia. Abban az esetben, ha Fogyasztó nem tájékoztatta Üzemeltetőt faxon vagy mailben a szerződéstől való visszalépésről, köteles a csomagba betenni egy levelet, amelyben közli, hogy visszalép a szerződéstől, valamint a számlát és saját bankszámlája számát.

 A szerződéstől való érvényes és hatályos visszalépés esetén Üzemeltető legkésőbb 15 nappal azután, hogy Fogyasztó visszalépett a szerződéstől, visszafizeti Fogyasztónak a megfizetett vételárat a Fogyasztó által megjelölt számlára való átutalással vagy postautalványon keresztül.

 

VII. A megrendelés visszavonása

 Fogyasztó indoklás nélkül visszavonhatja a megrendelését legkésőbb 24 órával annak elküldése után. Ebben az esetben Fogyasztó nem köteles megfizetni Üzemeltetőnek a jelen cikk (2) bekezdésében részletezett költségeit.

 Abban az esetben, ha Fogyasztó visszavonja az Üzemeltető által már visszaigazolt megrendelést, köteles megfizetni Üzemeltetőnek minden bizonyíthatóan célirányos költséget, amely az adott megrendelés megvalósításával kapcsolatban keletkezett a számára, különösen abban az esetben, ha Fogyasztó azután vonja vissza a megrendelést, hogy azt Üzemeltető már elküldte, és Üzemeltetőnek költségei keletkeztek az áruszállítással kapcsolatban.

 Fogyasztónak joga van a megrendelés visszavonására a megrendelés visszavonására vonatkozó kérelem megküldésével az info@cyclotest.hu  mail-címre, vagy telefonon a 031 552 78 92 telefonszámon.

 Üzemeltetőnek joga van a megrendelés visszavonására, ha az árukészlet kimerült vagy az áruhoz nem lehet hozzájutni, és emiatt minden, tőle igazságosan elvárható erőfeszítés ellenére nem képes az árut Fogyasztónak a jelen kereskedelmi feltételek szerint előírt időben vagy a www.teherbeesni-cyclotest.hu  oldalon feltüntetett áron leszállítani, amennyiben Fogyasztóval másként meg nem állapodik. Abban az esetben, ha Fogyasztó már kifizette a visszavont árumegrendelés részleges vagy teljes vételárát, Üzemeltető visszaküldi neki ezt az összeget a megrendelés visszavonása után számított 7 napon belül, éspedig banki átutalással a Fogyasztó által megadott bankszámlára.

 

VIII. Jótállás

A készüléket nagy gonddal gyártották és próbálták ki. Abban az esetben, ha a kézbesítéskor mégis hiányosságokat mutatna, a következő feltételek mellett nyújtunk jótállást:

  1. A vásárlástól számított 2 éves jótállási idő alatt saját költségünkre eltávolítjuk az általunk kiválasztott hiányosságokat, mégpedig a készülék megjavításával (miután azt a címünkre elküldte) vagy egy hibátlan készülékre való kicserélésével.
  2. A jótállás nem vonatkozik az elhasználódott részek szokásos elhasználódására vagy azokra a károsodásokra, amelyek a használati utasítás figyelmen kívül hagyása, szakszerűtlen manipuláció (pl. törés, víz által okozott kár) és/vagy a készülék Vevő általi szétszerelése következtében keletkeztek. Egyéb kártérítési igényt velünk szemben a jótállás nem indokol.
  3. A jótállásból eredő igényeket csak a jótállási időszakban lehet érvényesíteni, és csak a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása után. Jótállás érvényesítése esetén a készüléket a vásárlást igazoló dokumentummal és a reklamáció leírásával együtt a következő címre kell küldeni:

CEYX s.r.o.

Hlavná 26/5

929 01 Dunajská Streda

Szlovákia

 

IX. A személyes adatok feldolgozása

 Fogyasztó a megrendelés elküldésével igazolja, hogy a Tt. 428/2002 sz., a személyes adatok védelméről szóló törvény későbbi megfogalmazásai értelmében beleegyezik, hogy Üzemeltető feldolgozza és megőrizze azon személyes adatait, amelyek szükségesek Üzemeltető tevékenységéhez, és feldolgozza őket minden információs rendszerében. Fogyasztó ezt a beleegyezést meghatározatlan időre adja. Fogyasztó írásban bármikor visszavonhatja beleegyezését személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban.

 Üzemeltető kizárólag saját, Fogyasztóval szemben fennálló kötelezettségei teljesítése céljából gyűjti Fogyasztó személyes adatait, különösen a számla kiállítása, a Fogyasztóval való kapcsolatfelvétel, a megrendelése elintézése és a megrendelt áru kézbesítése tekintetében. Üzemeltető felel azért, hogy Fogyasztó adatait nem fogják más célra felhasználni, különösen nem teszik hozzáférhetővé harmadik személyek számára (az áru kézbesítéséhez szükséges hozzáférésen kívül).

 

X. Szerzői jog

Ezen honlapok tartalma a szerzői jogvédelem alá esik. Információk vagy adatok másolása, terjesztése vagy egyéb felhasználása, különösen a szövegek, szövegrészek vagy grafikus anyagok felhasználásával Üzemeltető előzetes írásos beleegyezését feltételezik.

 

XI. Egyéb rendelkezések

 Üzemeltető nem felel semmilyen anyagi vagy nem anyagi kárért, amely a jelen oldalakon közzétett információk felhasználása vagy az azokkal való visszaélés következtében keletkezett. Az oldalon szereplő minden információt Üzemeltető legjobb tudomása és lelkiismerete alapján adta meg, és nem vállalja a felelősséget azok aktualitásáért, teljességéért vagy műszaki pontosságáért.

 Üzemeltető nem felel a dokumentumok tartalmának esetleges pontatlanságáért és hibáiért, és nem felel azokért az esetleges károkért sem, amelyek az ezeken az oldalakon található dokumentumok és információk alkalmazása révén keletkeztek.

 Tekintettel az árukínálat specifikus jellegére azt ajánljuk Fogyasztóinknak, hogy az áru első felhasználása előtt kérjenek konzultációt az illetékes specialistától – orvostól a fogamzásgátlási módszer esetleges lehetőségeiről és kockázatairól, és esetleg tegyenek kiegészítő intézkedéseket a fogamzásgátlást illetően.

Üzemeltető semmi esetre sem vállal garanciát a segédeszközök mérési eredményeinek helyességéért és azok interpretációjáért Fogyasztó részéről. Ezen oknál fogva nem garantálhatjuk az abszolút biztonságot a kínált segédeszközökkel való fogamzásszabályozásra vonatkozóan – ez egyaránt érvényes a terhesség elérésére és a fogamzásgátlásra (a teherbeesés megakadályozására). Ezért elutasítunk minden kezességvállalást, amennyiben az általunk kínált segédeszközök nem vezetnének a kívánt eredményre, különösen amennyiben a segédeszközök alkalmazása ellenére nem kívánt terhességre kerülne sor.

Amennyiben a jelen általános kereskedelmi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen és/vagy hatálytalan lenne, vagy azzá válna, ez nem érinti a jelen Általános kereskedelmi Feltételek többi rendelkezését, amelyek érvényben és hatályban maradnak.